Wednesday, February 02, 2005

Tula Mula sa Sumisintang Makata

Hindi ko akalaing dito patutungo,
Lihim na pagtinging itinatago ng puso ko,
Laking tuwa ko ng aking mapagtanto,
Na ikaw, katulad ko'y may pag-ibig ding itinatago.

Pangako ko sa iyo aking minamahal,
Pag-ibig ko'y di magmamaliw, mundo man ay magunaw,
Lagi kang gagabayan sa hirap ng buhay,
Kailama'y di maghahanap ng anumang kabayaran.

Sapagkat ang pag-ibig na sa iyo'y inaalay,
Sadyang wagas at busilak, dalisay magpakailan pa man,
Nakahandang magpasakit, magsakripisyo at masaktan,
Kung ang kapalit noo'y kaligayahan mo aking mahal.

No comments:

Subscribe Now: Feed Icon