Friday, April 09, 2010

Feelin

Nakakainis ang mga feelin na tao, kala mo kung sinong nakakataas, nakakairita.

Subscribe in a reader

Subscribe Now: Feed Icon